Akcja lisy – automat do wyrzutu szczepionki

Automat do zrzutu szczepionki dla lisów

Akcja lisy nie musi być już tak uciążliwa jak dotychczas. Oferujemy automat do zrzutu szczepionki, który w sposób automatyczny wyrzuca kostki szczepionki niezależnie od prędkości lotu. Ręczny zrzut szczepionki na lisy jest zawsze obarczony dużym błędem.
W przypadku podajnika sterowanego elektronicznie gdy samolot leci szybciej podajnik automatycznie przyspiesza, a gdy lecimy wolniej podajnik także pracuje wolniej.

Operator wkłada kostki do tarczy podajnika, a układ elektroniczny sam decyduje w którym momencie dana kostka ma wypaść. Pojemność podajnika wynosi 10 kostek, a więc operator ma czas na wyjęcie nowego worka ze szczepionką, rozcięcie i powkładanie kostek do podajnika bez uszczerbku dla regularności zrzutu.
Urządzenie działa prawidłowo niezależnie od prędkości lotu względem ziemi (ground speed). Zostało wypróbowane praktycznie w zakresie GS 5-320km/h (względem ziemi) przy czym górna granica prędkości wynika z możliwości manualnych operatora przy gęstości wyrzutu 25 kostek/km^2.
Gęstość można dowolnie zmieniać w czasie lotu jeżeli wymaga tego specyfika zadania lub sytuacja.
Podajnik można łatwo zamontować do istniejących już stolików stosowanych przy ręcznym wyrzucaniu kostek.

W czasie wyrzutu poza sterowaniem podajnikiem układ elektroniczny generuje także sygnał dźwiękowy. Dlatego też urządzenie może także pracować bez podajnika w systemie ręcznym, a operator wyrzuca kostki „na komendę” buzzera.
Jest to rodzaj zabezpieczenia ciągłości wyrzutu gdyby się okazało, że nie ma możliwości korzystania z podajnika np. na wskutek urwania przewodu silnika.

Pliki są generowane w formacie tekstowym zgodnie ze specyfikacją SIWZ i zapisywane na karcie SD.
Układ generuje także dodatkowy plik raportu po locie, który jest pomocny do sprawnego wypełnienia raportu dla weterynarii.
Raportu (osobny plik tekstowy) jest zapisywany na karcie SD razem z plikiem track’u .trk i miejscami wyrzutu szczepionki .wpt
Raport zawiera następujące informacje :

 • nr trasy
 • znaki samolotu
 • typ samolotu
 • godzinę startu hh mm
 • godzinę rozpoczęcia zrzutu hh mm ss
 • godzinę zakończenia zrzutu hh mm ss
 • godzinę lądowania hh mm
 • czas lotu
 • czas zrzutu
 • lotnisko startu
 • lotnisko lądowania

Moment startu, lądowania, rozpoczęcia i zakończenia zrzutu, czas lotu i czas zrzutu jest obliczony automatycznie.

Urządzenie pozwala na bardzo dokładny wyrzut szczepionki wręcz z idealną regularnością odstępów pomiędzy kostkami. Jest to  nieosiągalne podczas ręcznego wyrzutu.
Teoretyczna niedokładność wyrzutu wynosi ok. 2,5m niezależnie od prędkości lotu i jest związana z ograniczeniami cywilnego wersji systemu GPS. W praktyce okazuje się, że przeciętna niedokładność zawiera się w przedziale do +/-2m.

Maksymalna prędkość przy jakiej był testowany automat wynosi 320km/h GS. Seria lotów testowych wykazała, że prędkość poruszania się samolotu względem ziemi (ground speed) nie ma żadnego wpływu dokładność zrzutu szczepionki.
Także tor lotu samolotu nie ma wpływu na dokładność zrzutu. Samolot może poruszać się po dowolnym torze, a nie tylko po prostej np. po łuku, spirali, sinusoidzie etc.

W przypadku chwilowej utraty sygnału GPS urządzenie samo przechodzi w tryb prędkości wirtualnej (której wartość ustawia się w menu np. 150km/h) i dalej wyrzuca kostki. Gdy sygnał GPS zostanie odzyskany wówczas automatycznie wraca do normalnej pracy.

Automat został przetestowany praktycznie podczas akcji lisy jesienią 2017.

 Na poniższych zdjęciach znajduje się kilka zrzutów ekranu na których widać idealne rozłożenie wyrzutu kostek przy różnych powiększeniach mapy co jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej skuteczności działania automatu.

 

 

Urządzenie i rozwiązania technologiczne w nim zastosowane zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

error: Content is protected !!
MagM.pl