Loty widokowe Jura Krakowsko-Częstochowska

Loty widokowe Jura Krakowsko-Częstochowska

Okazją do oglądania bardzo urokliwych ruin zamków jurajskich będą loty widokowe nad Jurą Krakowsko-Częstochowską.

Loty widokowe Szlakiem Orlich Gniazd Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Jura Krakowsko-Częstochowska to zjawiskowe formy skał wapiennych oraz niespotykane nigdzie indziej w Polsce zagęszczenie dawnych zamków będących twierdzami warownymi.
Niestety w czasie najazdu Szwedów na I Rzeczpospolitą nacierające wojska zniszczyły zamki. Dziś są to niestety już tylko bardzo malownicze ruiny.
Najbardziej okazałe są ruiny zamku w Ogrodzieńcu, które zachowały się do dnia dzisiejszego w relatywnie dobrym stanie.

Filmowanie lotu widokowego nad Jurą Krakowsko Częstochowską

Każdy lot filmujemy za pomocą kilku profesjonalnych kamer.
Po locie każdy uczestnik otrzymuje filmy, które może sobie edytować we własnym zakresie za pomocą darmowego oprogramowania bądź zlecić nam profesjonalny montaż, dołożenie napisów, wybrany podkład muzyczny.

error: Content is protected !!
MagM.pl