Meteorologia – UL

Meteorologia

Atmosfera ziemska

Warstwy atmosfery i ich charakterystyka. Zmiany zachodzące w atmosferze wraz z wysokością.

 

Termodynamika w meteorologi

Temperatura powietrza, zmiany temperatury, inwersje górne i dolne

Rodzaje inwersji

Poziom inwersji Bieszczady
Bardzo wyraźnie widoczny poziom inwersji

Ciśnienie atmosferyczne – podział, poziomy gradient

Wilgotność powietrza i opady atmosferyczne, mgły

Wilgotność powietrza

Gradient adiabatyczny

Równowaga atmosfery – stała, chwiejna i obojętna

Opad deszczu

Wiatr

Wiatr wikipedia

Wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem mas powietrza względem powierzchni ziemi.

Wiatr w warstwie najbliżej ziemi może przybierać różne kierunki z pionowym włącznie ze względu na ukształtowanie terenu oraz naturalne i sztuczne przeszkody terenowe takie jak pasma górskie czy bardzo wysokie budynki.

Wiatr w górach
Najistotniejszą cechą wiatrów wiejących w górach są zawirowania powstałe na wskutek opływu góry przez powietrze.
Należy podkreślić, że intensywność zawirowań jest wprost proporcjonalna do lokalnej prędkości wiatru.

Ogólnie niska prędkość wiatru (np. odczytana z komunikatu meteo) niekoniecznie musi świadczyć o tym, że lokalne zawirowania nie będą powstawały wcale bądź nie będą w sposób istotny wpływały na operacje lotnicze. Szczególnie w fazie startu i lądowania.

W górach dość często następuje zjawisko powstawania „dyszy”, a co za tym idzie lokalnie gwałtownego przyrostu prędkości wiatru.
W takich miejscach niebezpieczne zawirowania będą tworzyły się nawet na pozornie nieistotnych przeszkodach takich jak linia przydrożnych drzew, budynki jednorodzinne, niezbyt wysokie hale przemysłowe czy zmiany w ukształtowaniu terenu.

Dotyczy to zwłaszcza samolotów ultralekkich, które są najbardziej podatne na wiatr i lokalne zawirowania ze względu na bardzo mały ciężar, nieduże prędkości i stosunkowo dużą powierzchnię nośną (małe jednostkowe obciążenie powierzchni nośnych).

Efekt Coriolisa

Fronty atmosferyczne

Front atmosferyczny jest relatywnie wąską strefą rozdzielającą dwie masy powietrza, które istotnie się od siebie różnią pod względem temperatury oraz zawartości wody (pary wodnej).

Fronty atmosferyczne przekroje i opisy

Układy baryczne

Układy baryczne rysunki i opisy

Masy powietrza

Podział mas powietrza, opis i charakterystyka

Chmury

Podział chmur i charakterystyka

Atlas chmur

Informacja meteorologiczna

Informacje meteorologiczne, mapy pogody, depesze TAF, METAR etc.

error: Content is protected !!
MagM.pl